de Vogelvrienden Rucphen

Elke eerste zondag van de maand wordt er een grote Internationale vogelbeurs georganiseerd welke steeds word bezocht door gemiddeld ruim 300 vogelliefhebbers uit binnen en buitenland.

De Vogelvrienden zijn gehuisvest in Gemeenschapshuis Agora en telt al jarenlang een ledental van ongeveer 100 leden.

Elke 2e zondag van de maand wordt er een bijeenkomst gehouden, dit door een ledenvergadering te houden, ook word er regelmatig een lezing gehouden en in de maand september is dat meestal een tafelkeuring welke verzorgd word door een 3tal gediplomeerde keurmeesters.

Sinds 1979 wordt er steeds een grote Internationale vogeltentoonstelling gehouden in de maand oktober.
Hier worden steeds tussen de 1600 en de 2000 vogels ingeschreven uit binnen en buitenland.
We zijn een actieve vereniging die zich allen in meer of mindere mate bezig houden met het houden en kweken van vogels.
De doelstelling van onze vereniging is om onze leden op alle mogelijke manieren hierin te ondersteunen.

We trachten dit te bereiken door:
– Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
– Het organiseren van lezingen, dia en filmavonden;
– Het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels;
– Het uitwisselen van ervaringen en resultaten;
– Het houden van Internationale vogeltentoonstellingen;

Houdt de website in de gaten voor alle evenementen van deze club

Bekijk ook eens…