de Verhalenkamer

de Verhalenkamer

Lezing over: Menselijk keuzegedrag Keuzegedrag. Ieder mens maakt aan de lopende band keuzes, met meer of minder verstrekkende gevolgen. (Denk aan een verhuizing, of aan het al dan niet op het laatste nippertje stoppen voor een verkeerslicht.)Die keuzes bepalen het...