Wil u meer weten over corona? Of zit u met een probleem of een praktische vraag rond het coronavirus? Of wilt u gewoon even uw verhaal kwijt en een praatje? Agora wil graag helpen.

We zijn bereikbaar voor u via e-mail agoog@agorarupchen.nl en telefonisch (0165-224162) van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

In elke dorpskern is een informatiepunt ingericht. Voor Rucphen is het telefoonnummer 0165-224162. Hier kunt u terecht met al uw vragen of problemen rond het coronavirus. Als wij u niet verder kunnen helpen, verwijzen we u door naar de juiste plek. Ook staan we in contact met vrijwilligers die, bijvoorbeeld, een boodschap kunnen doen of medicijnen kunnen ophalen.

U kunt hier terecht met kleine en grote vragen over, bijvoorbeeld:
– het wegvallen van (dagelijkse) ondersteuning
– maaltijdverzorging
– het afhalen van medicijnen
– een noodzakelijk bezoek aan de huisarts
– boodschappen doen
– hond uitlaten
– financiën

Initiatief of activiteit aanmelden?
Ook initiatieven en activiteiten die dorpsgenoten helpen, kunnen hier worden gemeld en, zo nodig, verder geholpen worden. Ze kunnen, bijvoorbeeld, worden getoetst aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

https://www.rucphen.nl/Inwoner/Nieuws/Informatiepunt-per-dorp-tijdens-coronavirus?fbclid=IwAR38nUJHIeTqwqSe1QSHcPkepxlfcDhL6ohHYTB8iMqQ2tczhwql_NVlUhM

De gemeente Rucphen heeft een richtlijn opgesteld voor alle inwoners. We delen de vragen&antwoorden met jullie via Facebook en onze website. Heb je vragen? Heb je hulp nodig? Of maak je je zorgen? Bel even met Maria Timmers op onze hulplijn: 0165-224162

Blijf zoveel mogelijk thuis
Waarom moet ik zoveel mogelijk thuisblijven?
We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Het door iedereen zoveel mogelijk beperken van sociaal contact draagt hieraan bij.

Wat wordt er bedoeld met thuisblijven? Wat mag ik nog wel?
Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen maar doe dit alleen, een frisse neus of de zorg voor een ander. Maar houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming.

Is dit een lockdown?
Nee. Een lockdown is een heel ingrijpende maatregel die op dit moment gelukkig niet nodig is. Bij een lockdown ligt zowel het maatschappelijke als het economische leven stil en wordt de bewegingsvrijheid van alle inwoners zeer beperkt.

Tot wanneer geldt dit?
Alle maatregelen gelden tot en met 6 april.
Samenkomsten/evenementen

Welke evenementen mogen niet meer doorgaan?
Alle evenementen en bijeenkomsten, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020 (vergunning- en meldingsplichtige evenementen).

Betekent dit dat ook alle andere maatregelen worden verlengd tot 1 juni?
Nee. De keuze is gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken zijn. Zoals Koningsdag activiteiten.
Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Betekent dit dat ook de scholen tot 1 juni gesloten blijven?
Nee. Het sluiten van de scholen geldt tot en met 6 april. Uiterlijk 6 april wordt er besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel om de scholen te sluiten.

Mag ik nog wel een verjaardagsfeestje thuis vieren?
Naast het eigen gezin, is het advies om het bezoek thuis te beperken tot 3 personen.

Wat betekent een verbod op groepsvorming?
Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen.
Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen

Is alle groepsvorming verboden?
Niet binnen gezinnen/huishoudens en op plaatsen en locaties waar geen verbod op groepsvorming geldt. Maar altijd geldt: houd afstand tot elkaar van tenminste 1,5 meter.

Hoe weet ik waar een verbod op groepsvorming geldt?
Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente in de gaten.

Mogen kinderen nog wel met meer dan 3 vriendjes buitenspelen?
Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.

Ik woon in een wijk waar een groepsvormingsverbod geldt en ben met mijn gezin (>3) op straat. Mag dit?
Ja. Voor gezinnen/huishoudens geldt geen verbod. Wel geldt: blijf zoveel mogelijk thuis en houd altijd 1,5 meter afstand.

Wordt er gehandhaafd op dit samenscholingsverbod?
Ja. U kan worden beboet. Gemeentelijk handhavers en de politie zien toe op de naleving van de maatregelen. In eerste aanleg krijgt u een waarschuwing. Bij herhaling kunt u een bekeuring krijgen.

Hoeveel is de boete?
De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. U kan rekening houden met een boete die kan oplopen tot €400. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot €4000.

Een buitenlocatie is niet aangemerkt met een verbod op groepsvorming. Kan er dan toch een sportsessie worden gehouden als iedereen voldoende afstand houdt?
Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen is prima, maar ga bij voorkeur niet sporten in groepsverband. Als dit wel veel voorkomt, kan een burgemeester besluiten om een groepsverbod in te stellen op deze locatie.
Mijn wijk is niet aangewezen als verbod op groepsvorming. Mag ik dan wel met meer dan 3 personen op straat?
Blijf zoveel mogelijk thuis, ook van werk als dit kan. Een frisse neus halen is prima of een praatje met de buren. Houd wel altijd 1,5 meter afstand.

Er kunnen openbare en niet openbare locaties worden gesloten. Wat betekent dit?
Een burgemeester kan bepalen om bepaalde locaties te sluiten om zo groepsvorming te voorkomen. Denk hierbij aan campings, recreatieparken, parken, natuurgebieden, stranden etcetera. Winkels vallen hier niet onder.

Zijn alle campings en vakantieparken nu dicht?
Burgemeesters kunnen besluiten als hier reden toe is om specifieke locaties voor publiek te sluiten. Een reden tot sluiting kan zijn als er door de locatie onvoldoende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat gasten 1,5 meter afstand kunnen houden.

Geldt dit ook voor markten?
Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten soms deel uitmaken van de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters dienen daarom afspraken te maken om ervoor te zorgen dat marktbezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Werken deze maatregelen niet, dan heeft de burgemeester alsnog de mogelijkheid om tot sluiting over te gaan.

Hoe gaan winkels er voor zorgen dat iedereen zich aan de veilige afstand houdt?
Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar er zijn ook regels opgesteld voor de klanten zelf. Zodat ook zij weten waaraan zij zich moeten houden om zo veilig te kunnen blijven winkelen. Detailhandel voor de persoonlijke verzorging zoals beautysalons, kappers en nagelstudio’s moeten sluiten en gesloten blijven.

Kunnen winkeliers ook worden aangesproken?
Burgemeesters kunnen handhaven als winkels en het openbaar vervoer zich niet aan deze afspraken houden. Zo kan een winkel verplicht worden om een scherp deurbeleid te voeren, zoals verschillende winkels nu al vrijwillig doen.

Hoe weet ik welke locaties in mijn omgeving zijn gesloten?
Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente of regio in de gaten.

Wat betekent gezinsquarantaine?
Voor iedereen geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis. Als een gezinslid verkoudheidsklachten heeft EN koorts, dan geldt dat het hele gezin binnen moeten blijven.

Gelden er voor bepaalde gezinnen uitzonderingen?
Voor gezinnen met ouders die werken in cruciale beroepen en vitale sectoren geldt geen verplichte thuisquarantaine, al geldt hier natuurlijk ook dat gezinsleden met verkoudheidsklachten EN koorts thuis moeten blijven. Zoals van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.

Hoe lang duurt de gezinsquarantaine?
De duur is afhankelijk van meerdere factoren. Het RIVM komt zo snel mogelijk met een advies.
Iedereen binnen mijn gezin heeft klachten. Mag ik nog wel boodschappen doen en de hond uitlaten?
Als het niet lukt om hier iemand uit uw omgeving zonder klachten voor te vragen, dan kan dit. Wel altijd alleen en door het gezinslid die hier het meest toe in staat is.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?
Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen en -velden, eet- en drinkgelegenheden, inrichtingen voor persoonlijke verzorging en contactberoepen én zoveel mogelijk thuis blijven) gelden vooralsnog tot en met maandag 6 april. Alleen het verbod op evenementen en bijeenkomsten geldt tot 1 juni.