Na goed overleg met gemeente Rucphen en de andere dorpshuizen hebben we een protocol opgesteld volgens de noodverordening. Deze is door gemeente Rucphen goedgekeurd en we hebben toestemming gekregen om ons dorpshuis Agora weer te openen. Na de laatste persconferentie is ons protocol weer bijgewerkt. Deze is via onderstaande link te downloaden.

Let op: reserveren is verplicht en vrije inloop is niet mogelijk. Reserveren kan via het beheer.

Download het volledige protocol versie 1.6 d.d. 18 oktober

Download Informatie van de gemeente Rucphen ivm gemeenschapshuizen

Download de noodverordening

Onderstaande informatie wordt verspreid aan alle gebruikers en ligt als flyer ter inzage in ons gebouw.

Regels

 • Iedere bezoeker en/of gebruiker is zelf verantwoordelijk om het protocol op te volgen. Het bestuur of beheer kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.
 • Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je moet niezen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd voor de zekerheid 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten hebt, zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid, blijf je thuis.
 • Er is geen vrije inloop. De ruimte moet vooraf gereserveerd worden.
  Vooraf wordt door de beheerder een opstelling gemaakt waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd.
 • Er zijn maximaal aantal  gebruikers aanwezig per compartiment beschreven in het protocol v1.5.
 • Activiteiten in compartiment 1, 2 en 3 hebben verschillende begin- en sluitingstijden om buiten het gebouw verkeersintensiteit te beperken.
 • Ook zijn er aanbevelingen m.b.t. het parkeren van de auto/fiets afhankelijk bij welk compartiment de gebruiker dient te zijn (zie verderop).
 • Er is bij iedere activiteit vanuit de gebruikersgroep een Coronacoördinator aangesteld die naast onze beheerder ook op het protocol toeziet en controleert of geen van de aanwezigen coronaverschijnselen vertoont.
 • Bij iedere activiteit ligt een presentielijst, de Coronacoördinator zorgt ervoor dat deze wordt ingevuld en bij de beheerder wordt afgegeven. De beheerder vernietigt deze na drie weken i.v.m. AVG wetgeving.
 • Bij alle in- en uitgangen staat desinfecterende zeep die iedere bezoeker dient te gebruiken.
 • In iedere ruimte die gebruikt wordt staat ook desinfecterende zeep.
  Vóór een gebruiker gaat zitten dient deze zelf de tafel/stoel af te nemen en dient dit ook te doen bij het verlaten van de ruimte.
 • Toiletgebruik dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Men dient vooraf in de gereserveerde ruimte de handen desinfecteren en achteraf in het toilet de handen te wassen (de deuren naar de toiletruimtes staan open).
 • Per toiletruimte is er maar één toilet beschikbaar, de andere worden afgesloten. Alle urinoirs zijn wel beschikbaar.
 • Er mag maar één persoon aanwezig zijn in de toiletruimte.
 • Met tape, lint en bewegwijzering zijn in het gebouw de looproutes aangegeven.
 • Compartimenten en/of ruimtes die niet worden gebruikt zijn afgesloten, dit wordt per dagdeel (ochtend, middag en avond) door de beheerder bekeken.
 • Betaling is per pin of op rekening. Het gebruik van contant geld wordt vermeden.
 • Eenieder mag elkaar aanspreken indien er ongewenst gedrag plaatsvindt.
 • Wij gaan ervan uit dat naast dit protocol iedereen zijn gezond verstand gebruikt en alle aanwijzingen opvolgt.
 • Van onze huurders verlangen we dit protocol te accepteren en ernaar te handelen. Het belangrijkste in organisatorische zin is: reserveer, geef aan hoeveel personen en stel een Coronacoördinator aan.

Wat horeca betreft:

 • In compartiment 1 en 2 zullen de drankjes die vooraf besteld zijn via de Coronacoördinator middels een verrijdbare tafel worden aangeboden.
 • In compartiment 3 zal een thee/koffie bar en koelkast zijn. Alleen de Coronacoördinator schenkt de drankjes uit. Voor zij dit doet zal zij haar handen wassen. Daarna kunnen de deelnemers één voor één hun drankje ophalen.
 • Gebruik van suikerzakjes en melkcupjes.
 • Alle glazen worden gewassen, de spoelbak wordt alleen gebruikt om een schoon glas te spoelen.
 • In de foyer mag maar één persoon bij de bar staan om drinken te bestellen. De foyer is overzichtelijk genoeg om dat in de gaten te houden. Indien men iets wenst te bestellen steekt men de hand op, en wacht totdat de beheerder je naar voren roept om je bestelling op te nemen.

Toegang tot het gebouw

Compartiment 1:
Theaterzaal + eventueel toneel (wand tussen toneel en theater zal is dan open)
Ingang: Hoofdingang
Uitgang: Nooduitgang theaterzaal
Parkeren: Julianastraat
Toilet: Zijkant Foyer

Compartiment 2:
Bovenverdieping
Ingang: Zij ingang bij Lijst IN / Spijshuis
Uitgang: Zij ingang bij Lijst IN / Spijshuis
Parkeren: Raadhuisplein
Toilet: Boven

Compartiment 3:
Gymzaal of toneel (wand tussen toneel en theaterzaal is dan dicht)
Ingang: Achteringang bij van Voornestraat
Uitgang: Achteringang bij van Voornestraat
Parkeren: van Voornestraat en voor CEL
Toilet: Gymzaal

Foyer:
Ingang: Hoofdingang
Uitgang: Hoofdingang
Toilet: Zijkant Foyer

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het secretariaat