AGORA GESLOTEN TOT EN MET TEN MINSTE 15 MAART 2021

UPDATE CORONA

In verband met de verlengde lockdown hebben we besloten om alle lopende activiteiten tot en met tenminste 15 maart 2021 te annuleren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@agorarucphen.nl