UPDATE CORONA

AGORA GESLOTEN TOT EN MET  10 mei 2021

In verband met  verlenging lockdown hebben we moeten besluiten om alle lopende activiteiten tot en met 10 mei 2021 te annuleren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@agorarucphen.nl